Rozmowa o pracę w MOPS’ie

Do sprawnego funkcjonowania Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej potrzebna jest rzesza sprawnie działających ludzi. Znajdziemy wśród nich zarówno inspektorów poszczególnych działów jak i księgowości, pracowników socjalnych i niezastąpionych w pionie pomocy wolontariuszy.  Jeśli to do ciebie zadzwonił kierownik MOPSu z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną, nie zmarnuj tej szansy. To właśnie dla ciebie przygotowaliśmy poniższy poradnik. Zapoznaj się wiec z jego treścią.

Miejskiej Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS) stanowią  kręgosłup polskiego systemu pomocy społecznej. Zajmują się takimi kwestiami społecznymi jak: marginalizacja, ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność. Warunki ich zatrudniania jak i wszystkich pracowników samorządowych reguluje osobne rozporządzenieWszelkie informacje o wolnych stanowiskach pracy w tej instytucji znajdziemy w Biuletynie Informacji Publicznej. Są to oferty konkursowe, dlatego warto śledzić je regularnie, aby nie przeszły ci koło nosa.

W MOPSach pracują zarówno kobiety jak i mężczyźni w różnej grupie wiekowej. Szansę mają również osoby z niegroźnymi chorobami ale koniecznie odporne na pracę w warunkach stresowych. Pamiętaj, że twoi potencjalni klienci prezentują przeważnie roszczeniową postawę i ciężko przyjmują jakiekolwiek tłumaczenia. Jednak cieszyć potrafi każdy mały sukces chociażby podjęcie pracy na pół etatu.

Kluczowe cechy charakteru pracowników MOPSów to przyjazne nastawienie do ludzi, wrażliwość na ich problemy, choć z drugiej strony ostrożna ocena ich prawdziwych zasoby i możliwości. Bardzo ważne jest również aby być cierpliwym i efektywnie współpracować w zespole.

Rozmowa kwalifikacyjna jest najważniejszym etapem rekrutacji. Dobrze się wiec do niej przygotuj. Przede wszystkim pamiętaj, że pracownik MOPSu to urzędnik, więc zadbaj o schludny wygląd i punktualność, które świadczą o twoim profesjonalizmie. Przygotuj oryginały dyplomów i certyfikatów potwierdzających twoje kwalifikacje. Zabierz ze sobą referencje oraz świadectwa poprzednich miejsc pracy. Przygotowaliśmy dla ciebie przykładowe pytania.

  1. Ile wynosi próg dochodowy niezbędny do otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Koniecznie przeczytaj wskazane w informacje o naborze przepisy prawne. Dzięki temu odpowiedzi pytania merytoryczne nie będą dla ciebie żadnych problemem.

  1. W jaki sposób odreagowuje Pan/Pani stres w pracy?

Pracownicy MOPSów wykonują swoje obowiązki w trudnych warunkach. Uczestnictwo w ciekawych zajęciach sportowych lub znajomość metod relaksacyjnych może pomóc w zorganizowaniu zajęć dla klientów ośrodka.

  1. Proszę wymienić trzy najważniejsze zalety Pani/Pana charakteru.

Podczas interview daj się poznać jako osoba kompetentna i posiadająca niezbędną wiedzę ogólną. Wspomnij o cierpliwości, otwartości oraz empatii. Sprawdza się również efektywna współpraca w zespole oraz obiektywne wydawanie decyzji, które będzie częścią twojej pracy.

Jeśli uważnie przeczytałeś nasze informacje oraz prawidłowo odpowiedziałeś na przygotowane pytania, stanowisko pracownika MOPS na pewno będzie twoje.