Rozmowa przed podjęciem pracy w biurze

Osoba na stanowisku pracownik biurowy odpowiada za zarządzanie i koordynowanie codziennej pracy sekretariatu. Główne zadania na tym etacie dotyczą obsługi petentów, zarządzania pocztą tradycyjną i elektroniczną. Aby wzbudzić zainteresowanie pracodawcy swoją osobą w trakcie przygotowań rozmowy z nim, koniecznie skorzystaj z naszych wskazówek.

Środowiskiem jego pracy jest biuro w którym pracownik biurowy codziennie doświadcza różnego rodzaju natężenia kontaktów z ludźmi. Stanowisko to powierzane jest osobom legitymującym się minimum wykształceniem średnim lub policealnym o profilu administracyjnym. Konieczna jest bardzo dobra znajomość języków obcych, szczególnie angielskiego, obsługa komputera i sprzętu biurowego, np.: telefon, ksero, fax, skaner. Jak w każdej pracy, mile widziane jest także praktyczne doświadczenie z procesów administracyjno–biurowych oraz logistycznych.

Cechy osobowościowe dobrego pracownika biurowego to komunikatywność, solidność i dokładność w wykonywaniu sowich obowiązków. Ważna jest również pogodna aparycja, wysoka kultura osobista, samodzielność w sprawnym wykonywaniu powierzanych zadań oraz umiejętność współpracy z innymi pracownikami. Twój dzień będzie wypełniała  archiwizacja dokumentów, analiza kierowanych do firmy zapytań ofertowych, przeszukiwania biuletynów zamówień publicznych, czy monitorowanie prawidłowego przebiegu przetargów.

Szansę za zatrudnienie w zawodzie pracownika biurowego mają zarówno kobiety jak i mężczyźni. Mogą ubiegać się o nie również osoby niepełnosprawne o ile schorzenia nie przeszkadzają w samodzielnym wykonywaniu obowiązków. Bądź przygotowany na to że rozmowa kwalifikacyjna będzie miała charakter oficjalny. Zapoznaj się z ważnymi  o niej informacjami.

  1. Musisz więc zaprezentować się tak, aby dyrektor „chciał cię kupić”. Strój należy dobrać tak, aby zrobił dobre wrażenie. Wystrzegaj się kłamstw i koloryzowania na swój temat. Nie spóźnij się.
  2. Nie żuj gumy, gdyż prawie od razu jesteś skazany na porażkę. Podobnie działają brudne dłonie czy niezadbana fryzura. Dokumenty, które ze sobą zabrałeś, przechowuj najlepiej w teczce w kolorze białym, niebieskim lub czerwonym.
  3. Przy określaniu swoich mocnych stron wspomnij koniecznie o tym, że jesteś dyspozycyjny i potrafisz wywiązywać się ze swoich obowiązków nawet podczas pracy pod presja czasu. Wspomnij o dodatkowych umiejętnościach, które mogą przyczynić się do usprawnienia pracy przedsiębiorstwa czy poszerzenie oferty i jakości świadczonych usług.
  4. Przygotuj oryginały odbytych kursów i dokumenty ukazujące zdobyte doświadczenie zawodowe. Zabierze na interview referencje z poprzednich miejsc pracy. Na pewno się przyda.
  5. Pamiętaj, że musisz znać firmę która zaprosiła Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Zdobądź informacje z różnych źródeł i daj się poznać jako osoba, której zależy na aktywnym udziale w rozwoju firmy.

Uwierz w siebie, a stanowisko pracownika biurowego będzie twoje.